Waarom dialoog?Wij vinden het belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek gaan en blijven. Door de dialoog kunnen mensen kennis nemen van elkaars inzichten, ideeën en belangen. Deze kennis kan gebruikt worden om jezelf en elkaar, beter of op een andere manier, te leren kennen. Het draagt bij tot een betere samenhang en wederzijds begrip. De energie, die daarbij loskomt, werkt verbindend en inspirerend.Mens en omgevingIeder mens is uniek en waardevol. Als mens staan wij niet los van onze omgeving. (Keuze)vrijheid en zelfbeschikking komen niet tot stand in een vacuüm waar alleen het individu bestaat. Individuele rechten veronderstelt anderen die deze rechten erkennen en ondersteunen. Mensen komen pas echt tot hun recht wanneer zij gehoord, gekend, erkend en gewaardeerd worden.

Dit is een van de pijlers van DialoogPartners.Mens en samenwerkenDe mens in relatie tot haar omgeving staat bij ons centraal. Vaak zijn we aangewezen op vluchtige contacten, mail en sociale media. Interactie is daarbij beperkt. Dit kan leiden tot misverstanden en verstoringen in het samenleven en samenwerken. Wij willen dit doorbreken danwel voorkomen door mensen te verbinden en met elkaar in gesprek te laten gaan over onderwerpen, die ze boeien, binden of verdelen. Doel daarbij is blijvend beter samenwerken te bewerkstelligen.Mens en organisatieOrganisaties bestaan bij de gratie van de aanwezigheid van mensen. Zonder mensen is elke organisatie levenloos. In organisaties zijn er individuele -, gezamenlijke – en collectieve belangen. Organisaties hebben hun eigen identiteit (hoger doel, kernwaarden, kernkwaliteiten) en doelstellingen, die gedragen worden door de mensen in die organisatie. DialoogPartners helpt bij het formuleren van de identiteit en het verenigen van de belangen.Samenwerken als het spelen van matkotMatkot is een spel met twee of meer spelers, batjes en een rubber bal. Het is de kunst de bal in het spel te houden. Het spel kent geen winnaar(s) en verliezer(s). Het kent alleen winnaars óf verliezers. Zolang de bal in het spel is zijn alle spelers winnaars en zodra de bal niet meer gespeeld kan worden is ieder verliezer. Bijzonder? Jazeker, want hoeveel sporten en spellen kennen we waar de uitslag alleen winnaars of verliezers kent. Herkenbaar? Ja, want zolang ‘de bal’ gespeeld kan worden is iedereen winnaar.Samenwerken als vliegende vogelsMurmurating is waneer vogels met duizenden tegelijk dicht op elkaar vliegen en de prachtigste vormen maken. Ze vliegen in allerlei bochten en raken elkaar niet. Er is sprake van leiderschap zonder leider. Er is samenwerking en onderlinge afhankelijkheid. Ze beschermen elkaar tegen ongewenste inmenging en treden daar gezamenlijk tegenop. Ze delen en accepteren elkaars bewegingen. Bijzonder? Jazeker, want dat organische is voor een belangrijk deel inpasbaar in elke vorm van samenwerken.